Thaumngg

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Thaumngg 🔊 🍎 (頭毛 head hair) iaqsi thaumof 🍎, uxsii korng hoad 🍎 (), thauzafng 🔊 🍎 (頭鬃), si laang svef ti thaukhag terng, tuix thauphøee hoad ee moo.

Bunhoax

Thaumngg si laang sezngf tvafpan ee tioxngtiarm cy id.

Siongkoafn