Thaumngg

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Thaumngg (頭毛 head hair) iaqsi thaumof, uxsii korng hoad (), thauzafng (頭鬃), si laang svef ti thaukhag terng, tuix thauphøee hoad ee moo.

Bunhoax

Thaumngg si laang sezngf tvafpan ee tioxngtiarm cy id.

Siongkoafn