Philippines

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Huiludpyn 🍎 / Huiludpyn Kioxnghøkog (Philippines), ti Aciw ee tangpo, iuu Thaepeng'viuu ee Huiludpyn Kuntør kaq siekhole ee tøfsu, lofngzorng 7000 goa ee toaxsiør tøfsu zoseeng.