Apaq

From Taioaan Wiki
(Redirected from Papaf)
Jump to: navigation, search

Apaq 🔊 🍎 / Papaf 🔊 🍎 (father/papa/dad)

Regional variations

Region father
Logkarng ahuo (阿府) / apaa (阿爸) / apaq (阿爸)
Samkiab lauxhoea'ar (老歲仔) / lau`ee (老的) / apaf (阿爸)
Taipag papaf (爸爸) / apaf
Gilaan atviu (阿丈) / azeg (阿叔) / apaf
Tailaam torsaxng / papaf / azeg / apaf / afnji`ar (俺二仔) / afntiaf (俺爹)
Tvafkao papaf / atviu / apaq / aciaxng (阿將)
Kimmngg afntiaf / afnpaa (俺爸)
Mafkefng apaa / tiaf () / ji`ar (二仔) / papaf
Sinteg atiaf (阿爹) / pafpaq (爸爸)
Taitiofng pafpaq

adapted from THCWD Regional Differences Table #0492 (父親(面稱)) (in Chinese). Ministry of Education, R.O.C. 2011.

Main entry: THCWD Entry #4574 (阿爸) (mob / wt / d) (in Chinese). Ministry of Education, R.O.C. 2011.

SK

Personal tools