Apaq

From Taioaan Wiki
(Redirected from Papaf)
Jump to: navigation, search

Apaq 🔊 / Papaf 🔊 (father/papa/dad)

Regional variations

Region father (父親(面稱))
Logkarng ahuo 🔊 (阿府) / apaa 🔊 (阿爸) / apaq 🔊 (阿爸)
Samkiab lauxhoea'ar 🔊 (老歲仔) / lau`ee 🔊 (老的) / apaf 🔊 (阿爸)
Taipag papaf 🔊 (爸爸) / apaf
Gilaan atviu 🔊 (阿丈) / azeg 🔊 (阿叔) / apaf
Tailaam torsaxng / papaf / azeg / apaf / afnji`ar 🔊 (俺二仔) / afntiaf 🔊 (俺爹)
Tvafkao papaf / atviu / apaq / aciaxng 🔊 (阿將)
Kimmngg afntiaf / afnpaa 🔊 (俺爸)
Mafkefng apaa / tiaf 🔊 () / ji`ar 🔊 (二仔) / papaf
Sinteg atiaf 🔊 (阿爹) / pafpaq 🔊 (爸爸)
Taitiofng pafpaq

adapted from THCWD Regional Differences Table #0492 (in Chinese). Ministry of Education, R.O.C. 2011.

Main entry: THCWD Entry #4574 (阿爸) (mobile) (in Chinese). Ministry of Education, R.O.C. 2011.

SK

Personal tools