Oong

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search
Khupiet: Oong si cidee harnji svex.

Oong ( king)

Ti mxsi kioxnghøkog ee kokkaf, kok'oong 🔊 (Enggie: monarch; zabor: queen; zapof: king) si kokkaf ee thaulaang.

Ti kofzar sitai, zuhoo 🔊 ciarmte kiernlip kokkaf; kokkaf ee thaulaang høxzoex "oong".

Hiexntai uxee kunzwzex (君主制) kokkaf ee goansiuo, ma høxzoex "oong".

Khvoax