Nii

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Nii πŸ”Š 🍎 (εΉ΄ year) iaqsi tafng πŸ”Š 🍎 (冬) si sikafn ee tan'ui. Cidnii si texkiuu seh jidthaau cidliexn ee kuo, taixiog si 365.24 kafng.

Gwsuu

kinnii πŸ”Š 🍎 
this year
menii πŸ”Š 🍎 
next year
auxnii πŸ”Š 🍎 
year after next
kuxnii πŸ”Š 🍎 
last year
zuun`nii πŸ”Š 🍎 
the year before last

Siongkoafn ee buncviw