Laang

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Laang 🔊 ( human) iah jinlui 🔊 (人類 man (kind)/homo sapiens/human)

Uix sengbudhak ee koantiarm laai korng, laang si cidkhoarn toxngbut, hagmiaa Homo sapiens sapiens, siok ti Hominidae ("langkhoarn") cid khøf.

Zorng`si zengkahtvaf exsae korng toaxpoxhun ee jinlui susiorng lorng ka laang torngzøx 1-khoarn tegsuu ee budzerng.

Lienkied

fyi