Iafkiuu

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Iafkiuu 🔊 (Jidguo野球 yakyū baseball) si cidkhoarn kiului uxntong. Cidtui u 9-ee laang. Pysaix tiofng nngxtui lunkhaw zøx kongkeg kab siwpi. Kiutviuu terng u 4-ee kiehø (høxzøx luie) uizøx cidee siekak'heeng. Kongkeg ee tui na u laang sengkofng 4-ee luie seh cidlixn tiøh tid cidhwn. Boefar tid khaq zøe hwn ee kiutui tiøh viaa.

Gwsuu

Zhamkhør