Hoagie

From Taioaan Wiki
(Redirected from Hoaguo)
Jump to: navigation, search

Hoagie (華語 Standard Chinese/Mandarin Chinese) cieciør u 3-ciorng iesux.

Zef si cidbin Khupiediah. Ciaf liedzhud sutiaau chinchviu, texnggi bøo siøsiaang ee iah.