Gyn'ar

From Taioaan Wiki
Jump to: navigation, search

Gyn'ar 🔊 (囡仔; child) iah gyn'aflaang subin-guo siafzøx jitoong , si cie hoatlut siong iawbe senglieen, iaqsi senglie siong iawbe tngftoaxlaang ee laang. Gyn'ar si toaxlaang ee tørpefngsuu, tuix sixtoaxlaang laai korng, y ee sixsex putkoarn kuie hoex lorng si gyn'ar.

Synonyms

  • siaolieen-gyn'ar
  • jitoong
Personal tools